David Israels konge

 

 

Israels ældste opsøgte så David i Hebron og lavede en pagt med ham og salvede ham til Israels konge.

 

Kort - MK06 - David - Konge over Israel.jpg

 

David var 37 år, da han blev Israels konge, og som konge måtte han først og fremmest sikre israelitterne mod angreb fra deres fjender, og særligt fra filisterne. Men David ikke alene slog de angribende filister tilbage, han undertvang dem, samt de andre nabofolk: moabitterne, aramæerne, edomitterne, amalekitterne og ammonitterne.

 

Kort - MK14 - Kong Davids kongerige.jpg

 

Som hovedstad for sit kongerige valgte David Jerusalem, som han efter at have erobret også gjorde til det religiøse centrum ved at lade Guds pagts ark bringe til byen.

David oplevede flere ulykkelige hændelser i Jerusalem, uagtet han altså var Guds salvede konge. Den værste hændelse var, da han efter at have været Israels konge i 20 år, led den ydmygelse, at blive udsat for et oprør ledt af hans egen søn Absalom. Oprøret fik massiv opbakning af israelitterne, og det var kun takket være Davids trofaste og professionelle hær af ikke-israelitiske lejesoldater, at oprørshæren blev nedkæmpet. Første efter forhandlinger kunne David vende tilbage til Jerusalem som konge.

Da David var sidst i 60'erne og temmelig affældig, mente hans søn Adonija, at han skulle være konge i stedet for den gamle David. Så Adonija afholdt en selvkroningsfest nær Jerusalem, hvor han blev fejret af sine støtter. Dette de facto oprør gjorde, at David befalede, at hans unge søn Salomon skulle salves til konge, og Salomo blev salvet ved Gihon kilden omkranset af Davids livvagter. Adonijas festdeltagere flygtede alle hver til sit, og Salomos trone var sikret.

David døde som 70 årig og blev begravet i Jerusalem.

David efterlod et stort og stabilt kongerige til sin søn og efterfølger Salomon. Ved hjælp af de rigdomme som David havde erobret samt arbejdskraft fra kongerigets mange indbyggere, lod Salomon bygge et prægtigt tempel i Jerusalem til Gud, hvor Guds pagt ark stod i det allerhelligste. Dette tempel, også benævnt det først tempel, blev brændt ned i 587 fvt.

Ved Salomons død blev kongeriget opsplittet i 2:  Juda, der med en efterkommere af David bestod indtil 587 fvt. og Nordriget/Israel, der med forskellige kongeslægter bestod indtil 722 fvt.

Efter begge rigers undergang begyndte profeter at forudsige at der ville komme en ny salvet: Messias/Kristus  og at denne ville udgå fra Davids slægt. Flere personer er i tiden blevet  overvejet som værende denne person, og kristendommen er funderet på troen på, at Jesus er Kristus.

 

 

 

(Til forsiden)

 

Kong David af Mogens Weis Jensen, Cand. theol.